MENGENAI j-QAF

1. Apa itu j-QAF?

j-QAF ialah singkatan daripada :
j : Jawi ( Pemulihan )
Q : Al Quran
A : Bahasa Arab
F : Fardhu Ain

2. Apakah Objektif Program j-QAF?
 
Objektif utama program j-QAF ialah murid-murid dapat menguasai bacaan dan tulisan Jawi, khatam al-Quran, menguasai asas Bahasa Arab, dan memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain (Wudhuk dan Solat)
 
3. Apakah status guru j-QAF di sekolah?
 
Guru Dalam Latihan ( GDL ) sehingga tamat kursus dan bertukar status kepada Guru Sandaran Terlatih (GST) setelah tamat latihan.

4. Bagaimana pelaksanaan kelas pemulihan Jawi ?

Kelas Pemulihan Jawi dilaksanakan serentak dengan waktu P&P Jawi tetapi dijalankan di tempat lain secara berasingan.

5. Bagaimanakah cara mengatasi masalah murid yang masih lemah penguasaannya dalam Iqra’ untuk enam bulan kedua?

Adakan Kem Iqra’ mengikut kesesuaian pihak sekolah dan guru boleh terus membantu mereka semasa P&P al Quran dijalankan

6. Bagaimanakah pelaksanaan kelas Tasmik bagi enam bulan kedua?

Perjalanan Kelas Tasmik masih mengikut jadual enam bulan pertama.

7. Bagaimanakah pergerakan guru semasa P&P Ulum Syariah Enam Bulan Kedua ?

Seorang guru j-QAF(sama ada guru Jawi @guru Al-Quran) dan guru pembimbing terlibat bersama semasa P&P berjalan.
  
8. Berapa jamkah Kelas Tasmik dilaksanakan?

Tidak boleh melebihi waktu P&P wajib setiap guru. Jumlah jam P&P Kelas Tasmik termasuk dalam perkiraan P&P guru.

9. Berapa kekerapan Kem Bestari Solat perlu diadakan?

4 kali setahun bagi setiap orang murid j-QAF.

10. Berapa peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran guru j-QAF di sekolah?

25 waktu semasa dalam latihan dan 30 waktu atau lebih setelah tamat latihan (sama seperti guru-guru lain).

11. Berapa ramai guru yang akan diterima oleh sekolah untuk melaksanakan j-QAF di sekolah?

3 orang guru di luar norma perjawatan

12. Berapa waktu P&P j-QAF?

8 waktu:
Enam bulan pertama ( 4 waktu Al Quran, 2 waktu Jawi & 2 waktu B. Arab).
Enam bulan kedua ( 3 waktu Al Quran, 1 waktu Jawi, 2 waktu Ulum 2 waktu B.
Arab ).

13. Bilakah Kem Bestari Solat boleh dilakukan?

Dilakukan di luar waktu persekolahan mengikut kesesuaian pihak sekolah

14. Bilakah perlu diadakan Kelas Tasmik?

Diadakan di luar waktu P

15. Bolehkan guru j-QAF bertukar sekolah?

Tidak boleh mohon bertukar sekolah setelah ditempatkan dan dikehendaki berkhidmat di sekolah berkenaan sekurang-kurangnya 36 bulan ( 3 tahun ) sebagai Guru Sandaran Terlatih (GST) sepertimana termaktub dalam perjanjian yang telah ditandatangani ( Rujukan : PPG/KPLI/KPLI-SR LPBS j-QAF )

16. Bolehkan guru j-QAF mengajar subjek lain?
Tidak boleh.

17. Siapa yang akan membayar elaun / gaji guru j-QAF?

Semasa dalam latihan elaun dibayar oleh Bahagian Pendidikan Guru ( BPG ). Setelah dilantik sebagai GST gaji akan dibayar seperti guru-guru lain.

18. Siapakah guru yang akan mengajar kelas j-QAF?

Guru Pendidikan Islam : 1 orang
Guru j-QAF : 3 orang

19. Siapakah yang akan mengajar bahasa Arab di sekolah?

Guru j-QAF opsyen Bahasa Arab. Murid-murid yang tidak terlibat dengan program j-QAF diajar oleh GPI sedia ada.

20. Siapakah yang akan mengajar kelas pemulihan Jawi?
Guru j-QAF opsyen Pendidikan Islam

_________________________________________________________

SEKILAS TENTANG PROGRAM j-QAF


KONSEP PROGRAM j-QAF

Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan j-QAF menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.


OBJEKTIF PROGRAM j-QAF:

Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan, semua murid Islam sekolah rendah akan dapat:
1. Menguasai bacaan dan tulisan jawi

2. Khatam al-Quran

3. Menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi

4. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain


KEPENTINGAN PROGRAM j-QAF:

Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan PI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Qur’an, bidang Aqidah, Ibadah, Sirah Nabawi Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.

1. Pemulihan Jawi

Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 2 waktu seminggu pada 6 bulan pertama di tahun satu. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi. Ini bermakna jawi dalam pendidikan Islam semata- mata masih belum mencukupi dan berkesan. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.

2. Kepentingan Khatam al-Qur’an:

al-Quran pula telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan Tilawah al–Quran pada masa ini. Namun ia tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan berterusan daripada bilangan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang menepati pendekatan talaqqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar). Oleh itu PI pada masa ini hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkannya kepada masyarakat.

3. Kepentingan Bahasa Arab:

Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahan. Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih dan terhad. Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya.

4. Kepentingan Fardhu Ain:

Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak mereka terhadap amalan Fardu Ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat. Tambahan pula Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) yang dilaksanakan pada masa ini perlu dikaji dan disemak semula supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Oleh itu satu pendekatan baru perlu diperkenalkan bagi memantapkan perlaksanaan Fardhu Ain ini.MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF

Enam (6) model telah dikenalpasti akan dilaksanakan iaitu 5 model pengajaran dan 1 model kokurikulum. Model-model pengajaran adalah seperti berikut:

1. model Kelas Pemulihan Jawi;
2. model Tasmik;

3. model 6 bulan Khatam al-Quran;

4. model Perluasan Bahasa Arab Kumunikasi;
5. model Bestari Solat.


Bagi aktiviti-aktiviti pengukuhan pula yang telah dikenalpasti akan dilaksanakan adalah model-model berikut:

1. Kelab Seni Tulisan Jawi;

2. Kem Bina Juara;

3. Majlis Khatam al-Quran;

4. Kem Literasi al-Quran; dan

5. Pertandingan Bahasa Arab.


MODEL-MODEL j-QQAF:

1. Model Kelas Pemulihan Jawi:

Model Pemulihan Jawi diperjelaskan di dalam Buku Panduan Perlaksanaan Model kelas Pemulihan Jawi. Ia akan diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran. Semua sekolah hendaklah menubuhkan Kelab Seni Tulisan Jawi dan menjalankan aktiviti pengukuhan di peringkat sekolah dengan menyediakan bahan-bahan bacaan tambahan yang bersesuaian serta mempertingkatkan penggunaan kemudahan ICT sedia ada.

2. Model Khatam Al-Quran:

Khatam Al-Quran diperjelaskan di dalam buku panduan Perlaksanaan Program Khatam Qur’an Model 6 Bulan dan Buku Panduan Program Khatam al-Qur’an Model Tasmik.

Model 6 Bulan dilaksanakan mengikut modul yang telah ditetapkan dengan menggunakan peruntukan waktu PI sedia ada. Model ini akan menggunakan pendekatan talaqqi dan musyafahah. Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran dibimbing dengan kaedah IQRA’, sementara yang telah menguasainya diteruskan menggunakan model khatam al-Quran.

Model Tasmik pula dilaksanakan di luar waktu persekolahan normal mengikut kesesuaian dan keupayaan murid serta dengan persetujuan ibu bapa mereka dan kesediaan guru pembimbing yang terdiri daripada guru j-QAF, GPI, guru-guru mata pelajaran lain yang berkemampuan, atau pembimbing luar yang sesuai. Guru pembimbing tersebut hendaklah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah dan insentif khas wajar dipertimbangkan.

3. Model Bahasa Arab:

Bahasa Arab Komunikasi (BAK) yang sedang dilaksanakan pada masa ini di sekolah-sekolah kebangsaan akan diperluaskan pelaksanaannya di semua sekolah. Status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Walau bagaimanapun murid diwajibkan memilih BAK sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina dan Tamil. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus.

*Semua maklumat diambil dari (gemaislam)..harap maklum dan dapat mengambil apa yang disediakan ini bersama....
JavaScript Free Code